6

fase 6. Opstellen uitvoeringsagenda

vanaf 31 december 2023

Het college stelt acties en activiteiten vast die nodig zijn om volgens de visie te gaan werken. Te denken valt bijvoorbeeld aan het oefenen met bepaalde vormen, een plan om bepaalde doelgroepen te bereiken, en het opstellen van een participatieverordening.