6

6. Ontwerpatelier 2: Richting per deelgebied en aansluiting op overkoepelende visie

vanaf 11 juni 2024

In ontwerpatelier 2 worden de richtingen voor de deelgebieden van De Run verder uitgewerkt en maken we een integrale visie voor het hele gebied. Deze fase wordt uitgevoerd door de gemeente en Sweco.