4

Informeren en ophalen 2

vanaf 22 maart 2024

Dit willen we bereiken
Informeren van omwonenden door een toelichting op het plan te geven, en eventuele vragen en opmerkingen bespreken.
Dit gaan we doen
De afgelopen maanden is de ontwikkelaar in gesprek geweest met direct aanwonenden van het plangebied. Op 4 april is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden.
We zijn klaar als
Na 4 april verzamelt de ontwikkelaar de opmerkingen, maakt er verslag van, en geeft aan of - en zo ja welk - effect dit heeft op het plan.